Välkommen till Fryshuset Grundskola Västra

 

På Fryshuset Grundskola Västra får eleven lära sig att hitta, utveckla och tro på sin egen kapacitet. Vi arbetar med ett helhetstänk kring varje elev, där deras individuella behov och förmågor är i centrum. Här får varje elev möjlighet att lära och utvecklas, med rätt stöd och uppmuntran och i samspel med varandra och de vuxna på skolan.

SKOLSTART_FRYSEN1Vi vill ge varje elev goda förutsättningar att uppnå läroplanens mål och lämna grundskolan med en bra grund och stor valfrihet att söka vidare till gymnasiet. Vi tar vara på varje elevs kunskaper och intressen när vi arbetar tillsammans för att uppnå önskat resultat.

Vi tror på bra undervisning, har höga förväntningar på eleverna och kräver starkt fokus från både lärare och elever som framgångsfaktorer för goda studieresultat. På denna sida hittar du som vårdnadshavare information om skolan vad gäller detta läsår.


Kunskaper och resultat

Vårt mål är att alla elever ska ha behörighet att gå vidare till gymnasiet och få praktisera inom sina drömyrken. Vi kombinerar höga förväntningar med tydliga mål som utgår från elevens enskilda behov. Det är våra kompetenta lärares uppgift att göra tydligt vad som förväntas av eleverna för att nå kunskapsmålen, variera undervisningen så att alla kan lära sig och att följa upp och ge feedback till eleverna så att de vet hur de ligger till.


Trygghet och arbetsro

Skolan skall vara en trygg plats med stöttande vuxna, både i och utanför klassrummen. Kompetenta lärare och ett stort engagemang för alla elever skapar ett lugn som alla behöver.
Fryshusets skolor visar goda resultat när det kommer till trygghetsfrågor och närvarande vuxna. Skolan kommer att ha skolsköterska, skolkurator och studie- och yrkesvägledare på plats spritt under veckodagarna, samt specialpedagog.


Studiestöd

För oss är det enkelt. Behöver man stöd, får man stöd. Behöver man utmaningar, får man utmaningar. Fryshuset har 6 timmar läxhjälp i veckan och studiestöd under terminen men också på höstlov, sportlov och påsklov.


Elevens val – passionerat intresse

Att kombinera sina studier med ett passionerat intresse skapar högre motivation och engagemang inför skolarbetet. Därför erbjuds elever möjligheten att kombinera sina studier med ett passionerat intresse, som de har undervisning i två gånger i veckan. Vi erbjuder dans, musik, fotboll, basket, cross eller matlagning. Alla passionslärare är ledande inom sitt område.

Ansök till skolan här>>