Om skolan

Välkommen till Fryshuset Grundskola Västra!

På Fryshuset Grundskola Västra jobbar vi för att alla elever ska ha behörighet till nationellt gymnasieprogram och få jobba inom sina drömyrken. Därför kombinerar vi höga förväntningar med tydliga mål och jobbar utifrån varje elevs behov. Alla elever får också kombinera sina studier med ett passionerat intresse inom Elevens val. 

Fryshuset Grundskola Västra är 7–9-skola. En liten skola där alla elever syns, utmanas och stöttas efter sina individuella behov, kunskaper och intressen. Lärarna lägger stort fokus på att varje elev vet vad som förväntas för att uppnå goda studieresultat. Undervisningen är varierad och eleverna får god feedback genom sitt skolarbete.

Trygghet och arbetsro

På Fryshusets Grundskola Västra ska alla lever känna sig trygga både i och utanför klassrummen, något som Fryshusets skolor är bra på. Vi har goda resultat i trygghetsfrågor och eleverna har under föregående år i samtal och i Skolinspektionens tillsynsprotokoll sagt att de känner sig trygga i skolan. Skolan har många närvarande och stöttande vuxna. Med våra lärares höga kompetens och stora engagemang skapar vi ett lugn som alla behöver.

Elevhälsa och studiestöd

Alla elever kommer ha tillgång till elevhälsa. De kan träffa skolsköterska, skolkurator och studie- och yrkesvägledare varje vecka för att få råd och stöd i frågor om hälsa och studier.

På Fryshuset finns också resurser och specialpedagog för elever som behöver extra stöd. Sex timmar i veckan finns också läxhjälp som alla elever kan ta del av. Lovskola finns på höstlov, sportlov och påsklov. Här får eleven stöd men också utmaningar om det behövs.

Vår vaktmästare Dana och idrottslärare Feysal fungerar också som resurser och finns bland eleverna på och mellan lektionerna för att vara ett stöd och skapa studiero.

Elevens val – passionerat intresse

Att kombinera sina studier med ett passionerat intresse skapar högre motivation och engagemang inför skolarbetet. Hos oss kan eleverna ägna Elevens val till något de verkligen brinner för eller vill pröva!

Våra passionslärare är ledande inom sitt område och ger eleven en god grund att stå på. I år kan eleverna välja mellan musik, fotboll, basket, cross eller matlagning.

Lätt att ta sig hit

Husby ligger centralt med bara 20 minuter från Stockholm centrum med tunnelbana. Det finns också bra bussförbindelser. Du som kör bil kommer lätt hit via E4:an, vilket gör det lätt att ta sig hit med bil. Trots att Husby ligger så centralt är det väldigt nära till naturen. Bara ett stenkast från skolan ligger det stora Järvafältet dit vi ibland går för att idrotta, upptäcka naturen eller bara vandra och njuta.

Hitta till Fryshuset Grundskola Västra