Läxhjälp och aktiviteter efter skolan

Vi vet att ungas vardag fortsätter efter skolan. Därför erbjuder vi också läxhjälp för våra elever genom stiftelsen Läxhjälpen och meningsfulla fritidsaktiviteter genom Fryshuset i Husbys verksamheter.

Läxhjälp

Fryshuset ger 6 timmar läxhjälp i veckan och studiestöd under terminen men också på höstlov, sportlov och påsklov.

Läxhjälpen är till för alla elever och ger eleverna möjlighet att få extra stöd i ett ämne eller att utmanas i ett ämne. Om man vill delta får man anmäla sitt intresse. Det är samma läxhjälpare som kommer till skolan varje vecka och om eleven inte dyker upp kontaktar de eleven och också föräldern.

Varje läxhjälpstillfälle är tre timmar mellan klockan 16–19. Eleven serveras en frukt och en smörgås, eller liknande under tiden för att orka behålla koncentrationen. Läxhjälparna pratar också med eleverna om till exempel motivation och studieteknik.

Stiftelsen läxhjälpen

Aktiviteter

För oss är det viktigt att alla ungdomar får chansen att hitta och utveckla sin kapacitet för att påverka sina egna liv och sitt lokalsamhälle till något positivt för dem. Därför involverar Fryshuset Husby ungdomar så mycket som möjligt i sitt arbete och planering av nya aktiviteter och verksamheter. Vi skapar gemenskaper där unga syns, hörs och räknas.

Läs mer om Fryshuset Husby här