12 jan - Nyheter

Två skolor i en byggnad – nytt samarbete 

Från och med den 1 januari hyr Akademiska skolan i Kista lokaler i Fryshuset i Husby. Samtidigt börjar Akademiska skolan omvandlas från en högstadieskola till en skola för förskoleklass till årskurs 6. Det innebär att Fryshuset Grundskola Västra kommer erbjuda plats för Akademiska skolans högstadieelever.

– Omvandlingen för vår skola förväntas vara helt klar till läsåret som börjar hösten 2018. Då kommer vi börja ta in elever från förskoleklass upp till årskurs 6. Till dess kommer våra elever i årskurs 6 och 9 gå ut sitt läsår på Akademiska skolan, säger Annelie Eriksson, rektor på Akademiska skolan.

Eleverna i årskurs 7 och 8 kommer erbjudas plats i Fryshuset Grundskola Västra befintliga klasser.

– Jag ser stor fördel med att elever får vara i ett och samma sammanhang under grundskolan. Det möjliggör långsiktiga relationer mellan lärare och elev. Ju mer tid vi får tillsammans med eleverna ju bättre kan vi påverka dem i en positiv riktning. Det är också alltid positivt när flera lokala aktörer kan samverka mot gemensamma mål, säger Annika Wennman, rektor på Fryshusets Grundskola Västra.

En viktig förutsättning för samarbetet är att båda skolorna delar en värdegrund där ett respektfullt möte är centralt och där undervisningen utgår från individens behov och drömmar.

Mustafa Ahmed, biträdande rektor på Akademiska skolan, 073 – 350 28 08, mustafa@kistafolkhogskola.se

Annika Wennman, rektor på Fryshuset Grundskola Västra, 076 – 126 95 15, annika.wennman@fryshuset.se