Digitala verktyg

Här på skolan använder vi oss av olika digitala verktyg för att arbeta med elever och kommunicera med föräldrar. Här beskriver vi vilka system vi använder och hur du kan logga in eller få hjälp att använda dem.

Google Classroom – läxor och uppgifter

Varje elev har en inloggning till Google Classroom. Där får eleverna sina läxor från läraren. Där kan de också lägga upp sina dokument och färdiga uppgifter för att få feedback från läraren.

Logga in till Google Classroom

Frågor om Google Classroom

Schoolsoft – närvaro

Fryshuset använder SchoolSoft för att kommunicera med dig som vårdnadshavare och följa med i vad som händer i skolan och undervisningen. Det är en förutsättning för att du ska kunna stödja ditt barn på bästa sätt och hitta en bra struktur i vardagen.

I SchoolSoft kan du som vårdnadshavare anmäla frånvaro och ta del av närvarorapport, planeringar, aktuella nyheter, läxor och prov, resultat och betyg, ämnes- och kursmatriser, individuella utvecklingsplaner (IUP) med mera.

Logga in i Schoolsoft

Frågor om Schoolsoft