Modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning är ett eget ämne i grundskolan och viktigt för elevens möjlighet att utveckla sin tvåspråkiga identitet och kompetens. 

Elever som har ett annat modersmål än svenska har rätt till undervisning i det egna språket. Som regel kan en elev få modersmålsundervisning i ett språk.

Elever ska enligt skolverket erbjudas undervisning i modersmål om:

  • en eller båda vårdnadshavarna har annat språk än svenska som modersmål,
  • språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
  • eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Ansök om att läsa modersmål

Fryshuset Grundskola Västra har en egen lärare anställd i arabiska och engelska. Om eleven vill läsa arabiska eller ett annat modersmål meddelar vårdnadshavaren det till elevens mentor eller rektor. Rektorn tar sedan ett beslut om eleven har rätt till modersmålsundervisning enligt skolverkets regler.