Språkval

Fryshuset Grundskola Västra erbjuder språkvalen spanska och franska.

Vid skolstarten i årskurs 7 hos oss får eleven välja om hen vill fortsätta med samma språk eller byta till ett annat. Ett språkval anordnas om minst fem elever har valt språket. Vill eleven inte läsa något extra språk finns istället extra undervisning i svenska och engelska.

Det bästa är att hålla sig till det språkval man gjort, men om eleven i alla fall vill byta, behöver det godkännas av vårdnadshavaren på en speciell blankett. Blanketten får du av rektor och lämnar tillbaka den med underskrift till rektor.

Blankett för språkval