Om skolan

Välkommen!

Vi jobbar för att alla elever ska ha behörighet till gymnasiet och få jobba inom sina drömyrken. Därför kombinerar vi höga förväntningar med tydliga mål och jobbar utifrån varje elevs behov.

På vår skola syns, utmanas och stöttas alla elever efter sina individuella behov, kunskaper och intressen. Undervisningen är varierad och eleverna får god feedback genom sitt skolarbete.

Enligt Skolinspektionen tycker 85% av eleverna att de känner sig trygga i skolan. Vi har många närvarande och stöttande vuxna. Med våra lärares höga kompetens och stora engagemang skapar vi ett lugn som alla behöver.

Här får eleven också:

  • Hemlagad mat
  • Skoldator
  • Läxhjälp 6 timmar i veckan
  • Lovskola för extra stöd eller utmaning
  • Gratis fritidsaktiviteter inom entreprenörskap, social hållbarhet och idrott och kultur.