Om skolan

Alla ska få chansen att nå sina drömmar!

Därför kombinerar vi höga förväntningar med tydliga mål och feedback. Det gör att över 80 procent av våra nior går ut med gymnasiebehörighet. De har god studieteknik och är väl förberedda för framtiden.

En liten skola där alla syns

På skolan blir alla sedda och eleverna känner sig trygga. Tillsammans har vi byggt en välkomnande och lugn atmosfär där olikheter ses som en tillgång.

Lärandet ett samarbete

Lärandet är ett nära samarbete mellan elev, lärare och vårdnadshavare. Vi har en hög personaltäthet med lärare som kan flera språk och har erfarenhet från olika branscher. 

Ett steg ut mot arbetslivet

Vi samverkar med företag, föreningar och andra aktörer för att ge våra unga en inblick i vuxenlivet och verktyg för att ta en aktiv del i samhället. 

F-9

Genom skolans samarbete med Akademiska skolan kan eleven börja redan i förskoleklass och få en sammanhängande och trygg utbildning fram till och med årskurs 9 i en och samma skolbyggnad.

Fryshusets skolor

Fryshuset har bedrivit skola med kvalitet och goda resultat sedan 1997. Idag finns grundskola, gymnasieskola och folkhögskola med över 2000 elever och studenter. 

30 års erfarenhet

Fryshuset har drygt 50 verksamheter där unga får verktyg att själva påverka sin framtid. Vi tror på respektfulla möten och varje individs inneboende kraft. 

I våra verksamheter engagerar sig unga i allt från att skaffa ett jobb, studera vidare, starta ett företag eller en förening, arrangera meningsfulla aktiviteter för unga till att vara delaktiga i myndigheter och företags beslutfattande. Där passionen finns, finns kraften att förändra!

I korthet

  • Dator att använda hemma samt Cromebooks i skolan
  • Skolköket har en egen kock där du kan påverka maten
  • Inga håltimmar
  • Läxläsning med lärare under skoltid
  • Franska eller spanska som andraspråk
  • Gratis aktiviteter efter skolan och på loven. Gymträning och diskussionsgrupper eller turneringar i pingis, fotboll, FIFA och basket.
  • Nära samarbete med universitet, organisationer och näringsliv för att skapa viktiga kontakter och drömmar inför framtiden.
  • Elevens val erbjuder musik, basket, gameing och matlagning