Läxhjälp och aktiviteter efter skolan

Vi vet att ungas vardag fortsätter efter skolan. Därför erbjuder vi också läxhjälp för våra elever genom stiftelsen Läxhjälpen och meningsfulla fritidsaktiviteter genom Fryshuset i Husbys verksamheter.

Läxhjälp

På skolan finns schemalagd läxhjälp varje vecka och studiestöd under terminen liksom under höstlov, sportlov och påsklov. Läxhjälpen är till för alla elever och ger dem möjlighet att få extra stöd eller utmanas i ett ämne.

Tillsammans med mentorerna jobbar eleverna på uppgifter och läxor under en schemalagd lektion på tisdagar. Mentorerna pratar också med eleverna om till exempel motivation och studieteknik.

Aktiviteter

För oss är det viktigt att alla ungdomar får chansen att hitta och utveckla sin kapacitet för att påverka sina egna liv och sitt lokalsamhälle till något positivt för dem. Därför involverar Fryshuset Husby ungdomar så mycket som möjligt i sitt arbete och planering av nya aktiviteter och verksamheter. Vi skapar gemenskaper där unga syns, hörs och räknas.

Läs mer om Fryshuset Husby här